รถยนต์ ยานพาหนะแห่งการออกแบบที่ซับซ้อนทางวิศวกรรม

รถยนต์ เป็นประเภทของยานพาหนะทางบกโดยรถยนต์นั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานเครื่องยนต์ที่มีความหลากหลายซึ่งในปัจจุบันรถยนต์ใช้พลังงานขับเคลื่อน ด้วยระบบเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิล นอกจากนี้ทางผู้ผลิตยังมีการออกแบบเครื่องยนต์ชนิดใหม่ๆเพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน รถยนต์จัดว่าเป็นยานพาหนะที่มีความซับ ซ้อนทางด้านวิศวกรรมอย่างมาก มีการออกแบบตัวถังรถ, เครื่องยนต์, ความปลอดภัยที่มีความหลากหลายตามแต่ละประเภทของรถและตามการใช้งานรวมถึงความเหมาะสม ส่วนใหญ่แล้วรถยนต์นำมา ใช้งานภายในครอบครัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของรถยนต์ด้วย รถยนต์อย่างสามารถแบ่งย่อยออกไปตามการใช้งาน เช่น บรรทุกคนตั้งแต่ 2 – 6 คนเรียกว่ารถยนต์ ส่วนตัว, บรรทุกสิ่งของต่างๆ เรียกว่า รถบรรทุก, บรรทุกคนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปเรียกว่า รถโดยสาร จัดว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้งานทั้งด้านการขนส่งและคมนาคมได้แพร่ หลายในปัจจุบัน สำหรับรถยนต์ส่วนตัวนั้นยังมีการจำแนกประเภทและการออกแบบตามการใช้งานออกไปอีกมากมายทั้งด้านความหรูหราของตัวรถ, ด้านความ ปลอดภัย, การใช้งาน, ความเร็ว ซึ่งขึ้นอยู่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงราคาที่แตกต่างกันไปด้วย รถยนต์ กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมขนส่ง ในช่วงปี 1800 นั้นนับว่าเป็นยุคแห่งปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการประยุกต์ใช้พลังงานไอน้ำมาเป็นตัวขับเคลื่อนยานพาหนะแทนที่การใช้แรงงานสัตว์ ปี 1886 คาร์ล เบนซ์ วิศวกรชาวเยอรมันได้ริเริ่มและคิดค้นการออกแบบรถยนต์ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเผาไหม้และแรงดันไอน้ำ รถยนต์รุ่นแรกมีลักษณะคล้ายสามล้อใน ปัจจุบันด้านใต้ท้องรถคือเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องจักรไอน้ำ รถยนต์ในยุคแรกเริ่มนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงมากในตอนนั้น ในยุคแรกของการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นการนำน้ำมันเบนซิลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งตอนนั้นค่อนข้างใช้ต้นทุนสูงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี …