รถยนต์ ยานพาหนะแห่งการออกแบบที่ซับซ้อนทางวิศวกรรม

รถยนต์ เป็นประเภทของยานพาหนะทางบกโดยรถยนต์นั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานเครื่องยนต์ที่มีความหลากหลายซึ่งในปัจจุบันรถยนต์ใช้พลังงานขับเคลื่อน ด้วยระบบเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิล นอกจากนี้ทางผู้ผลิตยังมีการออกแบบเครื่องยนต์ชนิดใหม่ๆเพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน รถยนต์จัดว่าเป็นยานพาหนะที่มีความซับ ซ้อนทางด้านวิศวกรรมอย่างมาก มีการออกแบบตัวถังรถ, เครื่องยนต์, ความปลอดภัยที่มีความหลากหลายตามแต่ละประเภทของรถและตามการใช้งานรวมถึงความเหมาะสม ส่วนใหญ่แล้วรถยนต์นำมา ใช้งานภายในครอบครัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของรถยนต์ด้วย รถยนต์อย่างสามารถแบ่งย่อยออกไปตามการใช้งาน เช่น บรรทุกคนตั้งแต่ 2 – 6 คนเรียกว่ารถยนต์ ส่วนตัว, บรรทุกสิ่งของต่างๆ เรียกว่า รถบรรทุก, บรรทุกคนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปเรียกว่า รถโดยสาร จัดว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้งานทั้งด้านการขนส่งและคมนาคมได้แพร่ หลายในปัจจุบัน สำหรับรถยนต์ส่วนตัวนั้นยังมีการจำแนกประเภทและการออกแบบตามการใช้งานออกไปอีกมากมายทั้งด้านความหรูหราของตัวรถ, ด้านความ ปลอดภัย, การใช้งาน, ความเร็ว ซึ่งขึ้นอยู่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงราคาที่แตกต่างกันไปด้วย รถยนต์ กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมขนส่ง ในช่วงปี 1800 นั้นนับว่าเป็นยุคแห่งปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการประยุกต์ใช้พลังงานไอน้ำมาเป็นตัวขับเคลื่อนยานพาหนะแทนที่การใช้แรงงานสัตว์ ปี 1886 คาร์ล เบนซ์ วิศวกรชาวเยอรมันได้ริเริ่มและคิดค้นการออกแบบรถยนต์ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเผาไหม้และแรงดันไอน้ำ รถยนต์รุ่นแรกมีลักษณะคล้ายสามล้อใน ปัจจุบันด้านใต้ท้องรถคือเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องจักรไอน้ำ รถยนต์ในยุคแรกเริ่มนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงมากในตอนนั้น ในยุคแรกของการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นการนำน้ำมันเบนซิลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งตอนนั้นค่อนข้างใช้ต้นทุนสูงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี …

ยานพาหนะ สิ่งประดิษฐ์จากอดีตกลายมาเป็นวัตถุทันสมัยของโลกปัจจุบัน

ในสมัยอดีตนั้น ยานพาหนะ ยังไม่มีการประดิษฐ์หรือนำมาใช้งานในด้านการเคลื่อนที่หรือการเดินทางผู้คนในสมัยก่อนยังคงใช้การขนส่งและเดินทางด้วยสัตว์ เช่น ม้า, วัว, ควาย หรือ ช้าง เป็นต้นและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงของโลกนั้นทำให้การเดินทางด้วยสัตว์เป็นไปอย่างล่าช้า ยานพาหนะ จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เริ่มคิดค้นและ ประดิษฐ์ขึ้นมาแทนที่สัตว์ แม้ว่าในช่วงเริ่มการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะขึ้นมานั้นจะยังมีการใช้แรงงานสัตว์ในการเดินทางอยู่บ้าง ในช่วงปี 1810 นักประดิษฐ์ ชาวอังกฤษชื่อว่า โทมัส นิวโคแมน ได้ริเริ่มคิดค้น ยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่งขึ้นมาโดยการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำโดยการใช้ลูกสูบ ซึ่งยานพาหนะชนิดแรกที่ ได้เข้ามามีบทบาทมากในตอนนั้นคือ รถไฟ แต่ในช่วงเริ่มแรกนั้นรถไฟยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก รวมถึงพลังในการขับเคลื่อนยังไม่ไกลนัก ซึ่งในตอนนั้นการเดินทางที่เร็ว ที่สุดคือ การเดินทางล่องไปตามแม่น้ำโดยเรือ เรือจัดว่าเป็นยานพาหนะที่เก่าแก่ที่สุด มีหลักฐานการใช้เรือในการเดินทางและขนส่งต่างๆมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งจุดเริ่มต้นของเรือนั้นคือน่าจะมาสร้างชาวไวกิ้งที่เป็นผู้สร้างเรือขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก ในปี 1814 จอร์จ สตีเฟนสัน ได้มีการออกแบบและปรับปรุงหัวรถจักรที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังไอน้ำซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เป็นระบบขนส่งและการคมนาคมครั้งแรกของโลก ซึ่งยานพาหนะนี้คือ รถไฟไอน้ำ ซึ่งทางโทมัส คุก ได้มีการพัฒนารถไฟไอน้ำ ให้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้น รถไฟจึงนำมาใช้ในการบริการขนส่งอย่างทางการในประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี 1841 รถไฟก็กลายเป็นยานพาหนะที่สำคัญที่สุดใน …