ยานพาหนะ สิ่งประดิษฐ์จากอดีตกลายมาเป็นวัตถุทันสมัยของโลกปัจจุบัน

ในสมัยอดีตนั้น ยานพาหนะ ยังไม่มีการประดิษฐ์หรือนำมาใช้งานในด้านการเคลื่อนที่หรือการเดินทางผู้คนในสมัยก่อนยังคงใช้การขนส่งและเดินทางด้วยสัตว์ เช่น ม้า, วัว, ควาย หรือ ช้าง เป็นต้นและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงของโลกนั้นทำให้การเดินทางด้วยสัตว์เป็นไปอย่างล่าช้า ยานพาหนะ จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เริ่มคิดค้นและ ประดิษฐ์ขึ้นมาแทนที่สัตว์ แม้ว่าในช่วงเริ่มการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะขึ้นมานั้นจะยังมีการใช้แรงงานสัตว์ในการเดินทางอยู่บ้าง ในช่วงปี 1810 นักประดิษฐ์ ชาวอังกฤษชื่อว่า โทมัส นิวโคแมน ได้ริเริ่มคิดค้น ยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่งขึ้นมาโดยการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำโดยการใช้ลูกสูบ ซึ่งยานพาหนะชนิดแรกที่ ได้เข้ามามีบทบาทมากในตอนนั้นคือ รถไฟ แต่ในช่วงเริ่มแรกนั้นรถไฟยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก รวมถึงพลังในการขับเคลื่อนยังไม่ไกลนัก ซึ่งในตอนนั้นการเดินทางที่เร็ว ที่สุดคือ การเดินทางล่องไปตามแม่น้ำโดยเรือ เรือจัดว่าเป็นยานพาหนะที่เก่าแก่ที่สุด มีหลักฐานการใช้เรือในการเดินทางและขนส่งต่างๆมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งจุดเริ่มต้นของเรือนั้นคือน่าจะมาสร้างชาวไวกิ้งที่เป็นผู้สร้างเรือขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก ในปี 1814 จอร์จ สตีเฟนสัน ได้มีการออกแบบและปรับปรุงหัวรถจักรที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังไอน้ำซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เป็นระบบขนส่งและการคมนาคมครั้งแรกของโลก ซึ่งยานพาหนะนี้คือ รถไฟไอน้ำ ซึ่งทางโทมัส คุก ได้มีการพัฒนารถไฟไอน้ำ ให้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้น รถไฟจึงนำมาใช้ในการบริการขนส่งอย่างทางการในประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี 1841 รถไฟก็กลายเป็นยานพาหนะที่สำคัญที่สุดใน …