เครื่องบิน สุดยอดยานพาหนะของโลกยุคใหม่

เครื่องบิน เป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งใช้ในการขนส่งและคมนาคมทางอากาศหรือเรียกอีกชื่อว่าอากาศยาน เครื่องบินสามารถบินได้โดยการอาศัยแรงยกจากปีกตาม

หลักการของอากาศพลศาสตร์และขับเคลื่อนโดยแรงพลักจากเครื่องยนต์ไอพ่นหรือใบพัด

เครื่องบินมีขนาดที่หลากหลายตามกำลังการเดินทางตั้งแต่ เครื่องเล็กโดย ใช้กำลังโดยใบพัด จนถึงเครื่องบินขนาดใหญ่ใช้เดินทางข้ามประเทศ นอกจากนี้เครื่องบินใน

อดีตยังถูกเรียกว่า เรือเหาะ และหากว่าเป็นเครื่องบินที่เล็กมากและไม่ขับ

เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จะถูกเรียกว่า เครื่องร่อน เครื่องบินถูกผลิตเพื่อใช้งานในด้านพาณิชย์ การขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง, การขนส่งสินค้า, การทหาร, การ

วิจัย ซึ่งการผลิตเครื่องบินนั้นถูกใช้เพื่อเดินทางข้ามไปยังสถานที่ที่มีระยะทางไกลมากและรวดเร็วโดยนำมาใช้แทนที่เรือโดยสาร

นอกจากนี้เฮลิคอปเตอร์ยังถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องบินชนิดหนึ่งบางประเทศเรียกว่า เครื่องบินปีกหมุน เครื่องบินถูกจัดว่าเป็นยานพาหนะที่มีความแข็งแรงที่สุดในโลก

รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งเครื่องบินจัดว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรมมากที่สุดในโลกด้วย เครื่องบินเริ่มมี

การคิดค้นขึ้นในปี 1799 โดย เซอร์

จอร์จ เคย์ลี ซึ่งมีการคิดค้นทฤษฎีเครื่องยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ทางอากาศ เขาสร้างเครื่องจำลองออกมาในปี 1803 ซึ่งมีการทดสอบเรื่อยๆมา จนกระทั่งเขาประสบ

ความสำเร็จในปี 1853 ซึ่งเป็นประเภทไม่มีเครื่องยนต์ ปี 1856 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสชื่อว่า ฌอง-มารี เลอ บริซ ได้ประดิษฐ์เครื่องร่อนที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังงานเป็น

ครั้งแรกและในปี 1883

เครื่องบิน ในแต่ละยุค

เครื่องบิน

นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน จอห์น เจ มอนโกเมลี ได้ประดิษฐ์เครื่องร่อนแบบควบคุมได้ขึ้นมา และในปี 1893 เซอร์ไฮแรม ได้ประดิษฐ์เครื่องร่อนโดยการใช้เครื่องยนต์ขับ

เคลื่อนด้วยไอน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยเคลื่อนที่ด้วย 370 แรงม้า สองใบพัด แม้ว่าเครื่องสามารถบินขึ้นได้แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมหรือขับเคลื่อนด้วยกำลังปีก

ได้ โดยในปี 1896 นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันสามารถคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องร่อนที่สามารถขับเคลื่อนทางอากาศได้ดีกว่าที่ผ่านๆมา

และเขาเป็นคนแรกที่ทำสำเนาด้านการบินซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ปี 1906 พี่น้องตระกูลไรท์ได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องบินขึ้นอีกครั้งเพื่อต่อยอดให้สามารถเดิน

ทางข้ามพื้นที่ต่างๆได้ เริ่มแรกเขาทำการทดลองโดยการบินระยะทาง 220 เมตร การทดสอบนี้เริ่มขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 1910 โดยเครื่องทดสอบสร้างขึ้นด้วยอลูมิ

เนียมความยาว 10 เมตรซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง

เริ่มแรกเครื่องบินยังไม่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งการขนส่งและโดยสารในตอนนั้นคือ เรือเหาะ ยานพาหนะลักษณะคล้ายบอลลูนมีขนาดใหญ่และมีห้องโดยสารและห้อง

นักบินด้านล่างของบอลลูน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สองใบพัดและแก๊สลมต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการผลิตออกแบบเครื่องบินที่แข็งแรงและถูกใช้ใน

เชิงพาณิชย์อย่างในปัจจุบัน