รถไฟ ยานพาหนะสำคัญในยุคบุกเบิกของการขนส่งทางบก

รถไฟ เป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ใช้ในการคมนาคมและการขนส่งทางบกโดยขับเคลื่อนไปตามราง 2 เส้นขนานกันรวมถึงประเภทรางเดี่ยวและรางพลังงานแม่เหล็ก

รถไฟมีลักษณะเป็นตู้โดยสารต่อกันเรียกว่า โบกี้ ซึ่งลากจูงโดยหัวรถจักรซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ รถไฟมีการพัฒนาทั้งในด้านความสะดวกสบาย

ความเร็ว ปัจจุบันมีการผลิตรถไฟความเร็วสูงเข้ามาเพื่อขนส่งผู้โดยสารได้รวดเร็วขึ้น รถไฟยังถูกแบ่งออกหลายชนิดเช่น หัวรถจักร, รถโดยสาร, รถดีเซลราง, รถสินค้า

รถไฟเริ่มคิดค้นขึ้นในช่วงปี 1800 ที่ประเทศอังกฤษ เริ่มแรกถูกใช้ในการขนถ่านหินโดยการใช้ม้าลากจูงไปตามราง ต่อมาในปี 1814  จอร์จ สตีเฟนสัน นักประดิษฐ์ชาว

อังกฤษได้คิดค้นสร้างหัวรถจักรไอน้ำนำมาใช้แทนการลากจูงด้วยม้า ซึ่งหัวรถจักรไอน้ำนี้ยังคงใช้ในการขนถ่านหินซึ่งสามารถขนถ่านหินได้มากกว่า เริ่มแรกนั้นยังไม่

ได้แพร่หลายหรือใช้เป็นระบบการขนส่งนัก ต่อมาเริ่มมีการพัฒนาและผลิตรถจักรไอน้ำที่มีแรงขับเคลื่อนมากกว่าและเริ่มใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าซึ่งใช้

ระบบรางในการขนส่ง กลายเป็นที่นิยมมากของผู้คนในยุคนั้นเนื่องจากการเดินทางที่รวดเร็วกว่าการเดินทางด้วยม้าลากจูง รถไฟจึงกลายเป็นยานพาหนะที่แพร่หลาย

ที่สุดในยุคนั้น เริ่มตั้งแต่อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, เอเชีย, ออสเตรเลีย รถไฟเริ่มวิวัฒนาการมากขึ้นโดยผลิตหัวรถจักรไอน้ำที่ใหญ่ขึ้นและสามารถลากจูงโบกี้รถไฟได้

มากขึ้น รถไฟเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2433 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางรถไฟสายแรกคือเส้นทาง กรุงเทพมหานคร ถึง

สมุทรปราการ ปัจจุบันประเทศไทยมีเส้นทางรถไฟเกือบทั่วประเทศระยะทางกว่า 3,855 กิโลเมตร

รถไฟกับการพัฒนาแต่ละยุค

รถไฟ

นอกจากหัวรถจักรไอน้ำแล้ว รถไฟมีวิวัฒนาการเรื่อยๆมาเช่น รถจักรดีเซล ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรวมถึงการใช้น้ำมันเข้ามาแทนที่ระดับไอน้ำที่ใช้ถ่านหิน

ปัจจุบันการใช้งานรถไฟหัวรถจักรไฟฟ้านั้นเป็นที่นิยมมากเนื่องสามารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้หมุนมอนิเตอร์ลากจูงรถจักรไฟฟ้าจึงเป็นเครื่องจักร

รถไฟที่มีกำลังจูงกว่าประเภทอื่นๆ ปัจจุบันรถไฟส่วนใหญ่เริ่มใช้งานโดยการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นแต่ยังมีต้นทุนสูงทำให้ค่าโดยสารมีราคาแพง ปัจจุบันรถไฟ

มีการพัฒนาก้าวไกลมากขึ้นอย่างเช่น รถไฟความเร็วสูง หรือ รถไฟหัวกระสุน เป็นรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งรถไฟประเภทนี้ค่อนข้างเดินทาง

รวดเร็วตั้งแต่ 300 กิโลเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป รถไฟชนิดนี้สามารถย่นเวลาการเดินทางได้เร็วขึ้น รถไฟหัวกระสุนมีบริการแล้วในประเทศทางยุโรปเช่น อังกฤษ, เยอรมัน,

ฝรั่งเศส ประเทศทางเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน เป็นต้น