รถยนต์ ยานพาหนะแห่งการออกแบบที่ซับซ้อนทางวิศวกรรม

รถยนต์ เป็นประเภทของยานพาหนะทางบกโดยรถยนต์นั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานเครื่องยนต์ที่มีความหลากหลายซึ่งในปัจจุบันรถยนต์ใช้พลังงานขับเคลื่อน

ด้วยระบบเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิล นอกจากนี้ทางผู้ผลิตยังมีการออกแบบเครื่องยนต์ชนิดใหม่ๆเพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน รถยนต์จัดว่าเป็นยานพาหนะที่มีความซับ

ซ้อนทางด้านวิศวกรรมอย่างมาก

มีการออกแบบตัวถังรถ, เครื่องยนต์, ความปลอดภัยที่มีความหลากหลายตามแต่ละประเภทของรถและตามการใช้งานรวมถึงความเหมาะสม ส่วนใหญ่แล้วรถยนต์นำมา

ใช้งานภายในครอบครัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของรถยนต์ด้วย รถยนต์อย่างสามารถแบ่งย่อยออกไปตามการใช้งาน เช่น บรรทุกคนตั้งแต่ 2 – 6 คนเรียกว่ารถยนต์

ส่วนตัว, บรรทุกสิ่งของต่างๆ เรียกว่า รถบรรทุก, บรรทุกคนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปเรียกว่า รถโดยสาร จัดว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้งานทั้งด้านการขนส่งและคมนาคมได้แพร่

หลายในปัจจุบัน สำหรับรถยนต์ส่วนตัวนั้นยังมีการจำแนกประเภทและการออกแบบตามการใช้งานออกไปอีกมากมายทั้งด้านความหรูหราของตัวรถ, ด้านความ

ปลอดภัย, การใช้งาน, ความเร็ว ซึ่งขึ้นอยู่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงราคาที่แตกต่างกันไปด้วย

รถยนต์ กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมขนส่ง

รถยนต์

ในช่วงปี 1800 นั้นนับว่าเป็นยุคแห่งปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการประยุกต์ใช้พลังงานไอน้ำมาเป็นตัวขับเคลื่อนยานพาหนะแทนที่การใช้แรงงานสัตว์ ปี 1886 คาร์ล เบนซ์

วิศวกรชาวเยอรมันได้ริเริ่มและคิดค้นการออกแบบรถยนต์ขึ้นมาซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเผาไหม้และแรงดันไอน้ำ รถยนต์รุ่นแรกมีลักษณะคล้ายสามล้อใน

ปัจจุบันด้านใต้ท้องรถคือเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องจักรไอน้ำ รถยนต์ในยุคแรกเริ่มนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงมากในตอนนั้น

ในยุคแรกของการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นการนำน้ำมันเบนซิลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งตอนนั้นค่อนข้างใช้ต้นทุนสูงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 1897 รูดอล์ฟ ดีเซล เป็น

คนแรกที่คิดค้นและผลิตเครื่องยนต์ที่สามารถใช้กับน้ำมันดีเซลจนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลได้สำเร็จ โดยเครื่องยนต์ชนิดนี้จะใช้หลักการทำงานโดยการอัดอากาศและเชื้อ

เพลิงให้มีความดันสูงจนเชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ซึ่งในปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซลถูกแบ่งออก 2 ประเภทคือ เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ และ เครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ ใน

ช่วงนั้นรถยนต์เป็นที่นิยมอย่างมากของผู้มีฐานะในยุโรป

ต่อมารถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงปี พ.ศ.2446 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยชาวต่างชาติผู้นำรถยนต์เข้ามาถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็ทำให้ได้รับความสนใจแก่คนไทยไม่น้อยหลังจากนั้นรถยนต์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น จนเกิดกิจการรถยนต์และ

อุตสาหกรรมไทยชื่อว่า ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ ต่อมาเริ่มมีบริษัทผลิตรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น  โตโย

ต้า, เล็กซัส, มาสด้า, ฮอนด้า, มิตซูบิชิ, นิสสัน, ซูบารุ รถยนต์สัญชาติอเมริกัน เชฟโรเลต, ฟอร์ด อังกฤษ มินิ, เอ็มจี, เยอรมนี เมอร์เซเดส-เบนซ์, บีเอ็มดับเบิลยู เป็นต้น