ยานอะพอลโล ยานอวกาศกับปฏิบัติการลงจอดบนดวงจันทร์

ยานอะพอลโล เป็นยานอวกาศจำนวน 14 ลำในโครงการอวกาศอะพอลโลของนาซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่สามต่อจากโครงการเมอร์คิวรีและเจมินีโดยจุดประสงค์เพื่อ

ขนส่งมนุษย์ขึ้นสู่ดวงจันทร์

โครงการนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1961 จากการประกาศของจอนห์ เอฟ เคนเนดี้ ประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นจะเสร็จสิ้นภายในปี 1971 โดยนาซ่ามีแผน

ปฏิบัติการเพื่อส่งนักบินขึ้นบนพื้นผิวดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยยานลำแรกมีชื่อว่า AS-201 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอะพอลโล 1 ได้ทดสอบการบินครั้งแรก

ในวันที่ 27 มกราคม 1967 แต่เกิดการผิดพลาดยานระเบิดเป็นเหตุให้นักบินเสียชีวิต 3 คน ต่อมาได้มีการทดสอบยานลำดับต่อไปตั้งแต่ยานหมายเลข 4 จนถึง หมายเลย

6 ซึ่งโครจรรอบโลกโดยไม่มีนักบิน ต่อมาเริ่มทดสอบบนยานหมายเลข 7 โดยบรรทุกนักบินโครจรรอบโลกได้สำเร็จ

วันที่ 21 ธันวาคม 1968 ทางนาซ่าได้ทดสอบยานหมายเลข 8 โดยการโครจรรอบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 1969 อะพอลโล 10 ได้ขึ้นสู่อวงกาศ

โดยจุดประสงค์บินสู่วงโครจรของดวงจันทร์ด้วยความเร็ว 39,890 กิโลเมตร/ชั่วโมงทำลายสถิติความเร็วที่สุดของยานอวกาศที่บินโดยมนุษย์แต่ว่าโครงการนี้ยังไม่

สามารถนำยานลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ได้

ยานอะพอลโล ปฏิบัติการขึ้นสู่ผิวดวงจันทร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ยานอะพอลโล

ต่อมายานหมายเลข 11 หรือ ยานอะพอลโล 11 ถูกส่งขึ้นสู่อวงกาศโดยจรวดแซทเทิร์นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 1969 ที่ฐานยิงจรวดแหลมเคเนดี รัฐฟลอริดา ประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยจุดประสงค์เพื่อลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยมีนักบินอวกาศ 3 คนได้แก่ นีล อาร์มสตรอง, เอดวิน อัลดริน และ ไมเคิล คอลลินส์ โดยยานถึงดวง

จันทร์วันที่ 19 กรกฎาคม 1969 ซึ่งยานลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จในบริเวณ ทะเลแห่งความเงียบสงบ โดยนีล อาร์มสตรองเป็นมนุษย์คนแรกที่ประทับรอยเท้า

บนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จนับว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่สุดของโครงการอะพอลโล

โดยนักบินอวกาศทั้งสามคนก็ได้เก็บตัวอย่างหินและดินจำนวน 20 กิโลกรัมกลับมายังโลกเพื่อศึกษาองค์ประกอบบนดวงจันทร์โดยปฏิบัติการบนดวงจันทร์เป็นเวลา 21

ชั่วโมง 36 นาที รวมเวลาออกเดินทางจนถึงกลับมาที่โลก 195 ชั่วโมง 18 นาที โดยยานลงจอดบนพื้นผิวโลกวันที่ 24 กรกฎาคม 1969 พร้อมกับนักบินทั้งสามกลับมา

อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นโครงการนี้ก็ยังปฏิบัติการขึ้นสู่ดวงจันทร์เพื่อเก็บตัวอย่างหินและดินกลับมาศึกษาแต่เป็นการลงจอดโดยไม่มีมนุษย์เหมือนกับ Apollo 11

ทั้งนี้โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ Apollo 4 จนถึง Apollo 17 จากการปฏิบัติการจอดพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งโครงการยังคงพัฒนาเรื่อยมาจนถึง Apollo 18 – 20 ทั้งนี้เกิดเหตุการณ์

สงครามเวียดนามขึ้นเสียก่อนซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีการยกเลิกไปในที่สุดซึ่งยาน Apollo 17 เป็นลำสุดท้ายที่ปฏิบัติการบนดวงจันทร์