ยานอวกาศ ยานพาหนะแห่งอนาคตที่คาดว่าใช้ขนส่งทางอวกาศ

ยานอวกาศ จัดว่าเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งซึ่งไม่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์และถูกออกแบบมาเพื่อใช้การบินขึ้นไปยังอวกาศ ยานอวกาศถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์

ที่หลากหลายส่วนมากถูกใช้ในโครงการของศูนย์อวกาศ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม, การสังเกตการณ์, การตรวจสอบสภาพอากาศ, การนำทาง รวมถึงใช้ในการ

สำรวจดวงดาว ดาวเคราะห์

ยานอวกาศส่วนใหญ่เป็นยานที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สั่งการจากพื้นโลกซึ่งยาวอวกาศที่ใช้บรรทุกมนุษย์หรือสินค้าขึ้นไปนั้นจะถูกเรียกว่า กระสวยอวกาศ ซึ่งจะ

ขนส่งผู้โดยสารขึ้นจากโลกไปยังสถานีอวกาศในวงโคจรโลกเท่านั้น ยานอวกาศมีการผลิตและออกแบบเพียง 24 ประเทศทั่วโลกเท่านั้นซึ่งยังไม่มีการถูกใช้ในเชิง

พาณิชย์ ยานอวกาศลำแรกถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยสหภาพโซเวียต

ในปี 1957 ชื่อว่า สปุตนิก เป็นยานอวกาศลำแรกของโลกและเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโลกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปี 1957 ซึ่งยานได้ขึ้นสู่วงโคจร

ที่ระดับความสูงที่ 100 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการพัฒนายานอวกาศที่สามารถบรรทุกมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้ โดยยานอวกาศลำแรกชื่อว่า Vostok 1 ของสหภาพโซเวียตเป็น

ยานอวกาศลำแรกที่บรรทุกมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้ในปี 1961

โครงการภายใน ยานอวกาศ

ยานอวกาศ

โดยตัวยานมีลักษณ์เป็นแคปซูลกลมสร้างด้วยอุปกรณ์กันความร้อนและแรงดันได้อย่างดีภายในมีห้องโดยสารที่สามารถควบคุมได้ซึ่งมนุษย์ที่ขึ้นสู่อวกาศจะถูกเรียกว่า

นักบินอวกาศ ต่อมาทางสหรัฐอเมริกาได้มีการออกแบบและผลิตยานอวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีปีกสามารถลำเลียงนักบินได้ครั้งละ 7 คนขึ้นไปในปี 1974 ยานอ

พอลโล กระสวยอวกาศลำแรกที่สามารถบินขึ้นสู่อวกาศและสามารถเดินทางไปยังดวงจันทร์ได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กระสวยอวกาศส่วนใหญ่เมื่อกลับสู่พิ้นโลกแล้ว

จะไม่สามารถใช้การได้อีกครั้ง

แต่มีบางลำที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานใหม่ได้อีกครั้งได้เช่น North American X-15 ที่สามารถใช้งานได้ครั้งแรกในปี 1960 และครั้งที่ 2 ในปี 1963 ยานเหล่านี้จะถูกเรียก

ว่า  spaceplanes  ยานอวกาศหรือกระสวยอวกาศส่วนใหญ่จะถูกออกแบบเฉพาะโครงการอวกาศเท่านั้นซึ่งใช้ทุนในการสร้างที่สูงมากราวหลักร้อยล้านดอลลาร์ขึ้นไป

และความปลอดภัยยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์ความผิดพลาดในการสร้างเพียงนิดเดียวก็ทำให้เกิดการระเบิดของยานได้ เช่น ยานโคลัมเบียระเบิดในระหว่างการบินกลับใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2003 และยานสำรวจอวกาศนั้นยังคงเป็นยานที่ขับเคลื่อนและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์จากโลกเท่านั้น

แม้ว่าในปัจจุบันยานอวกาศมีการพัฒนาและออกแบบเพื่อความปลอดภัยของนักบิน ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ายานอวกาศจะเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

ผู้โดยสารระหว่างโลกและอวกาศในอนาคต